Inicjatorzy Kongresu

Inicjatorami Kongresu Zdrowia Psychicznego są: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka.

Marek Balicki – lekarz specjalista psychiatra, kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie i asystent w II Klinice Psychiatrycznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (kadencja 2015-2018), prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych oraz przewodniczący Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.
Wieloletni prezes Warszawskiego Towarzystwa Pomocy i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.
Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, m.in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”.
Dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), były doradca Prezydenta RP (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta.

Andrzej Cechnicki – psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie.
Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO.
Twórca krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schi­zo­frenię, programu „Kraków dobra wspólnotą”, Hoteli "U Pana Cogito", gdzie znajdują zatrudnienie osoby po kryzysach psychicznych.
Koordynator Konsorcjum im. prof. Antoniego Kępińskiego, którego celem jest współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitala Uniwersyteckiego i organizacji pozarządowych Pacjentów, Rodzin i Profesjonalistów w realizacji programu „Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie”.
Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Reformy i Realizacji Narodowego Programu Ochro­ny Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.
Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji i psychiatrii społecznej m.in. monografii „Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia”. Redaktor, wspólnie z Anną Liberadzką, książki „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”.

Jacek Wciórka – profesor nauk medycznych, psychiatra.
Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Współautor Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wiceprzewodniczący Rady Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.
Członek zespołu Ministra Zdrowia do spraw pilotażu programu psychiatrii śro­do­wis­kowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Przewodniczący Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej i Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Redaktor kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii.
Autor wielu publikacji z zakresu psychiatrii klinicznej i środowiskowej oraz humanistycznych i społecznych aspektów psychiatrii.